Kirjoitin Ramandan tanssi -sadun jo vuonna 1995. Olen lapsesta asti 
rakastanut mytologisia satuja. Kun ne tempaisivat Ohjaaja-käsikirjoittaja Birgit Tapaninen Baltzarminut mukaan tarinoihin ja seikkailuihin, pystyin näkemään todellisuuden sen monissa muodoissa. Näytelmä on kannanottoa yhteiskunnalliseen murrokseen, jossa juuri nyt elämme. Haluan saada ihmiset katsomaan omaa alkuperäänsä ja löytämään omien juuriensa kautta identiteettinsä, joka hukkuu globaalin aikakauden ääniin. Ramandan tanssin kautta löydetään maailma, jossa voi palata alkuperäisyyteen, maailmaan, jossa ihmiset ymmärtävät yhteyden luontoon ja toisiinsa, kunnioitus, rakkaus ja arvot pohjaavat heidän valintojaan.

Ihmisen pitää juurtua johonkin, johon hän uskoo, joka antaa turvallisuutta. Enää meillä ei ole uskontoa, ei kulttuuria eikä isänmaata. Toivon, että Ramandan tanssi olisi äänifoorumi ja tavoittaisi katsojissa tunteita ja ajatuksia, joista saisimme voimavaroja tähän päivään. Nyt, kun elämme aikaa, jolloin voimme teknologian avulla verkostoitua laajasti ja globaalisti, olisi hyvä, että voisimme yhdessä tuottaa tietoa humaanisia arvoja kunnioittaen, jakaen ja luoden.

Kiitos teille, että olette kanssamme!

Ohjaaja ja käsikirjoittaja,
Birgit Tapaninen Baltzar

Kuvat: Janna Danidova